Blogi TNN

Blogi TNN

OSTATNIE WPISY

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką żydowską na wykłady otwarte Yarona Beckera. Spotkania będą okazją do swobodnej dyskusji na interesujące nas tematy.

 

Spotkanie #2. Metamorfozy izraelskiej tożsamości, cz. 2.

 

Czytaj więcej

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował szkolenie pt. “Edukacja w miejscach pamięci”. 
Szkolenie objęło  zagadnienia z obszaru edukacji w miejscach pamięci oraz edukacji w tym zakresie na przykładzie działań Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, w tym naszej Pracowni.
 
 
 
Edukacja w miejscach pamięci:
  • czym jest “miejsce pamięci”;
  • praca z młodzieżą przed i po wizycie w miejscu pamięci;
  • edukacja w miejscach pamięci - byłych obozach zagłady;
Oferta edukacyjna Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”:
  • praca projektowa w obszarze edukacji w miejscach pamięci; 
  • działania artystyczne i edukacyjne wokół historii lubelskich Żydów (scenariusze warsztatów edukacyjnych i zajęć w przestrzeni miejskiej);
  • program spotkań polsko-żydowskich dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Szkolenie skierowane jest do:
  • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina i Lubelszczyzny zainteresowanych pracą w obszarze pamięci;
  • nauczycieli i edukatorów zainteresowanych współpracą z Ośrodkiem “Brama Grodzka - Teatr NN” w obszarze żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny.

Czytaj więcej

25 lat temu grupa zapaleńców weszła do opuszczonej ruiny jaką wtedy była Brama Grodzka. Dokładnie 11 maja 1990 roku o godzinie 17.00 odbyła się tu pierwsza premiera Teatru NN - „Wędrówki niebieskie”. W tym czasie Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane, a Teatr zamienił się w Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powstało tu ważne  miejsce pamięci i żywy ośrodek kultury.

 

Pracownia Edukacji i Animacji Brama, razem z kolegami i koleżankami z innych działów Ośrodka, zaangażowana jest w realizację projektu "Lublin. 43 tysiące", a tym samym tworzenie nowej części wystawy. Gromadzi informacje o jednostkowych osobach, które następnie przetwarza tak, by mogły stać się częścią wystawy, opracowuje dokumenty archiwalne i informacje, przekazywane przez potomków dawnych mieszkańców Lublina.

 

http://teatrnn.pl/kalendarium/sites/default/files/imce/4/25_lat_tnn_co.jpg

Czytaj więcej