Blog Marcina Skrzypka

Blog Marcina Skrzypka

13.09.2011 13:50:43

Artykuł opisujący użyteczność partycypacji społecznej w Radzyniu na przykładzie lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni.


Czytaj więcej

Kategorie: kultura przestrzeni|0 komentarzy


09.09.2011 15:32:43

Urzędnicy chyba zbyt dosłownie wzięli zalecenia Standardów Rowerowych


Czytaj więcej

Kategorie: rowery|0 komentarzy


01.09.2011 08:39:08

Czy opinia publiczna znowu da ciała?


Czytaj więcej

Kategorie: kultura przestrzeni|4 komentarze


30.08.2011 11:44:08

Coś niedobrego dzieje się z naszą tolerancją na seksualne skojarzenia w przestrzeni publicznej.


Czytaj więcej

Kategorie: kultura przestrzeni|0 komentarzy


23.08.2011 15:31:09

Wakacyjne zwolnienie z obowiązku dowozu dzieci do szkoły i przedszkola pozwala na korzystanie z tego nowoczesnego środka transportu, jakim jest rower.


Czytaj więcej

Kategorie: Lublin rowerem|0 komentarzy


02.08.2011 22:13:41

Ze względu na specyfikę mojej pracy, założyłem, że mieszkańcom Lublina, którzy mi za nią płacą, należy się parę słów wyjaśnienia.


Czytaj więcej

Kategorie: cele blogu|0 komentarzy