Edukacja. Historia. Pamięć.

06.11.2014 15:44:04

One Gate – Two Holidays / Jedna Brama - Dwa Święta to projekt o charakterze edukacyjno-artystycznym odnoszący się do wielokulturowej historii Lublina. Główną osią tego działania są dwa święta: żydowskie - Chanuka i chrześcijańskie Boże Narodzenie. Nawiązując do symboliki Bramy Grodzkiej jako miejsca spotkań tych dwóch religii chcieliśmy pokazać, że te dwa święta przez stulecia łączyły ludzi.

Projekt realizowali uczniowie SP im. Paderewskiego w Lublinie i uczniowie z Izraela ze szkoły Afek School Rosh-Ha'ayin.

ENG

One Gate – Two Holidays / Jedna Brama - Dwa Święta is a project of educational and artistic character that refers to the multicultural history of Lublin. The main axis of this action are two holidays: Jewish Chanukah and Christian Christmas. Referring to the symbolism of the Grodzka Gate as a place of meeting of these two religions, we want to show that these two holidays for centuries united people.
 


 


Czytaj więcej

0 komentarzy


06.11.2014 15:41:08

W ciągu kilku lat współpracy Memoriału de la Shoah z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, kilkuset polskich i francuskich nauczycieli z gimnazjów oraz liceów wzięło udział w szkoleniach w Polsce (koniec sierpnia) i we Francji (początek marca). Zarówno polscy, jak i francuscy uczestnicy wyrazili chęć dalszej wymiany doświadczeń i podzielenia się metodami nauczania.

Pracownia Edukacji zaprezentowała temat pracy z lokalnym dziedzictwem kulturowym i nauczania o Zagładzie na przykładzie działania artystyczno-edukacyjnego "Listy do Henia".


Czytaj więcej

0 komentarzy


06.11.2014 15:39:02

Młodzież z III LO im. Unii Lubelskiej spotkała się z francuskim pisarzem, Jean-Yves Potelem. Autor książki o Annie Langfus został zaproszony, by opowiedzieć o życiu i twórczości Anny Langfus, która zanim wyemigrowała do Francji, uczyła się w tym liceum.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy


06.11.2014 15:36:14

PL

Izraelczycy ze szkoły Amit Amal w Rishion Le Zion spotkali się z młodzieżą z II LO im. Zamoyskiego w Lublinie. Spotkanie było częścią wymiany trwającej ponad tydzień w Polsce.

 

ENG

Israelis from the Amit Amal High School in Rishon Le Zion met with youth from the Zamoyski High School in Lublin. The meeting was a part of the over a week-long Israelis' visit in Poland.

 Czytaj więcej

0 komentarzy


06.11.2014 15:32:48

W ramach wrocławskiego programu "Edukacja w Miejscach Pamięci" młodzież z Technikum Gastronomicznego odwiedziła nasze miasto i Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN".

Uczniowie zwiedzali wystawę "Lublin. Pamięć Miejsca".


Czytaj więcej

0 komentarzy


06.11.2014 14:58:17

Prezentacja dotycząca życia i twórczości Anny Langfus została przygotowana przez Agnieszkę i przedstawiona uczniom III LO w Lublinie.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy