Edukacja. Historia. Pamięć.

16.10.2014 12:35:36

Państwowe Muzeum na Majdanku zorganizowało w ramach obchodów Dni Majdanka warsztaty metodyczne poświęcone publikacji "Pakiet edukacyjny. Zajęcia dla uczniów w Państwowym Muzeum na Majdanku”.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy


16.10.2014 12:31:09

PL

Warsztat miał na celu przygotowanie uczniów do spotkania z ich Izraelskimi rówieśnikami. Wykorzystywał on metody opracowane przez Laboratorium Edukacji Twórczej przy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

ENG

Workhop aimed at preparing youth to meet their Israeli peers. To compelete it we used methods developed by Creative Education Lab at the Contemporary Art Center in Warsaw.


Czytaj więcej

0 komentarzy


16.10.2014 12:28:25

PL

Zespół Szkół Plastycznych od kilku lat prowadzi współpracę ze szkołą Reut w Hajfie. Uczniów obu szkół wiele łączy - szczególnie zdolności i zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki. Co roku grupa uczniów z Hajfy odwiedza swoich rówieśników w Lublinie. 

 

ENG

The Artistic High School in Lublin cooperates with Reut High School in Haifa for years. Students of both schools have a lot in common: particularly talents and interest in art. Every year a gropu from Haifa visits their Polish peers in Lublin.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy


16.10.2014 12:26:57

Dziś odwiedziła nas młodzież z LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w Warszawie.

Uczniowie zobaczyli stałą wystawę "Lublin. Pamięć Miejsca" w siedzibie Ośrodka.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy


16.10.2014 12:26:07

Na wystawę dziś przyjechała do nas młodzież z Lubartowa.

Uczniowie zobaczyli stałą ekspozycję "Lublin. Pamięć Miejsca" znajdującą się w siedzibie Ośrodka, w Bramie Grodzkiej.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy


16.10.2014 12:23:47

PL

W sobotę 4 X  2014 w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej odbyła się w Centrum Kultury animowana przez OBGTNN publiczna dyskusja pt."Zapomniany kontynent. Małe miasteczka Europy Wschodniej - wielkie dziedzictwo Europy".

 

ENG

On Saturday, Oct 4th took place a public discussion "Forgotten Continent. Small Towns of Eastern Europe - Grand Heritage of Europe" within the Congress of Initiativees of Eastern Europe.

 


Czytaj więcej

0 komentarzy