User

26.03.2013 14:04:56

Wybór przestrzeni publicznych Lublina pod kątem zgodności z założeniami projektu USER

Celem projektu jest wylonienie kilku miejsc publicznych Lublina, ktore wymagają przeorganizowania lub przeprogramowania, ponieważ ich obecny stan nie jest adekwatny do potrzeb użytkowników. Wokół tych miejsc zostają zorganizowane grupy interesariuszy (mieszkańców, najemców lokali, urzędników itd. - tzw. Lokalne Grupy Wsparcia), których zadaniem będzie wypracowanie dla tych miejsc rekomendacji i scenariuszy zmian (tzw. Lokalnych Planów Działania) w celu poprawy ich funkcjonowania.


Czytaj więcej

0 komentarzy