Blog Marcina Skrzypka

Blog Marcina Skrzypka

Kultura szeroka

 
 

Kultura szeroka to nowy mem, nowe słowo, mające dowartościować małe amatorskie działania i wielkie lokalne fascynacje tysięcy Polaków., którzy przedkładają je nad oglądanie TV statystycznie 4 h dziennie.

O kulturze szerokiej powstała książka wydana przez Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN" w czerwcu 2011. Od września 2011 będę regularnie, przynajmniej raz w tyg. publikował tutaj kolejne jej rozdziały (28), z którymi będzie można się zapoznać poniżej. Kupno, plik pdf, Facebook - również poniżej.


Projekt okładki - Małgorzata Rybicka

Możemy w niej przeczytać, że "Kultura szeroka jest dopełnieniem, przeciwwagą i kontrapunktem dla kultury znanej i uznanej, performatywno-komercyjnej, nazywanej wysoką, mainstreamową, oficjalną, masową, popularną lub narodową, którą tworzą profesjonaliści szanowani za wyjątkowe osiągnięcia. O ile kultura mainstreamowa szuka doskonałości w wąskiej specjalizacji i tworzy podział na artystów i publiczność, o tyle kultura szeroka rozwija się horyzontalnie. Jest bliska, dostępna, włącza, uczy, zachęca do aktywności."

 

Kolaż Małgorzaty Rybickiej do spisu treści.


1. 5 dróg do pomyślności

Kategorie: kultura szeroka