Blog Marcina Skrzypka

Blog Marcina Skrzypka

Gra wartości

 
 

Kliknij "Dokumentacja gry", aby dotrzeć do wszystkich wpisów dotyczących opisu gry i jej użycia w praktyce.

Dokumentacja gry

Organizacja pierwszych publicznych spotkań w ramach gry była możliwa dzięki projektowi

 

Opis gry w wersji podstawowej

Gra się w grupach po kilka osób. Każda z grup dostaje talię jednakowo ułożonych 20 kart z uniwersalnymi symbolami takimi jak: uśmiech, nutka, dom itd. (lub specjalnie ustalonymi; mogą to być hasła, postacie literackie, cytaty, przysłowia, zdjęcia itd.). Każda grupa odsłania pierwsze 6 kart, z których musi odrzucić jedną. Po czym odsłania kolejną i znów jedną odrzuca. Celem gry jest jej zakończenie z „najmocniejszym” zestawem 5 kart i opowiedzenie o swoim wyborze pozostałym grupom. W ten sposób gracze są zmuszeni do kolektywnego interpretowania symboli i przypisywaniu im wartości. Gra została opracowana w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” na potrzeby warsztatów dla nauczycieli jako model ludzkiego życia.

Idea gry wyrasta z faktu, że mamy w życiu ograniczone zasoby czasu, miejsca i środków, zatem musimy wybierać. Aby to zrobić, musimy określić, dlaczego coś jest dla nas ważniejsze niż coś innego. Ten mechanizm jest we współczesnym świecie zaburzony z powodu bezprecedensowej w historii ludzkości dynamiki zmian komunikacyjnych i agresywnej propagandy konsumpcyjnej. Nazwa gry jest przekorna: globalizacja i nieograniczone możliwości nie zwiększają pojemności życia i umysłu – dlatego musimy uczyć się jak najmądrzej te możliwości odrzucać.

           

Przykładowy (pilotazowy zestaw symboli)
oraz diagram pokazujący sposób gry.


Idea: programowanie wartości

Nowe technologie komunikacji i media wykluczają nas z obcowania z tradycją i pamięcią pokoleń, co nazywam t-wykluczeniem – przez analogię do modnego e-wykluczenia. By walczyć z tą patologią, wymyśliłem przenośne „laboratorium tradycji” opisane powyżej jako "Gra wartości - Umysł Globalny”. Funkcjonowanie tradycji opierało się na tym, że każde pokolenie przekazywało kolejnemu, co w życiu najważniejsze. Było to możliwe kiedyś, w czasach stabilnych medialnie. Nie dziś, kiedy to co najważniejsze zalewane jest nieustannie przez to co nowe. Mechanizm kumulowania doświadczenia i wiedzy pokoleń zamarł też dlatego, że doświadczenia poszczególnych grup ludzi oddalają się od siebie jak galaktyki w kosmosie. Jeszcze przed wojną humanista dogadałby się z inżynierem. Dziś nawet humanista z humanistą często się nie rozumie. Dlatego kultywowanie tradycji wymaga dziś osobnych, specjalnie w tym celu wymyślonych metod.

Laboratorium „Umysł Globalny” pozwala w skali szkolnej klasy czy zajęć warsztatowych odtworzyć działanie tradycji poprzez stawianie uczestników zajęć w pierwotnej sytuacji konieczności wyboru tego, co wydaje się nam warte zachowania i skłanianie ich do zadawania fundamentalnego filozoficznego pytania „Dlaczego?” – dlaczego mam poświęcić na coś moje ograniczone zasoby?

Te zasoby symbolizuje kilka kart, które mamy w rękach – to są te przysłowiowe 24 h/dobę, nasza pensja czy przestrzeń życia. Niezależnie, jak bardzo świat się zglobalizuje, ile jeszcze wymiarów dołożą nam do płaskiego ekranu, te nasze podstawowe zasoby radykalnie się nie zmienią. Trzeba więc lepiej dobierać karty. Czy nie przeraża nas, że statystycznie każdy Polak ogląda TV 4 h dziennie? Nadchodzi czas kontemplowania naszej ludzkiej ograniczoności. Ale nie należy się tym smucić. Ograniczenia zmuszają do kreatywności i innowacji.

Opisy gry z lubelskiej "Gazety Wyborczej" (sobota, 17.09.2011)
w ramach dodatku "Mindware. Technologie dialogu"
przez 5 kolejnych tygodni poprzedzającego festiwal
o tej samej nazwie www.mindware.art.pl

Zastosowania gry

  • edukacja medialna (medialna "samoobronba") - uświadamianie, że ze względu na naszą fizyczną ograniczoność im więcej możemy, tym - paradoskalnie - bardziej powinniśmy rezygnować
  • narzędzie dyskusji i grupowego tworzenia opinii ("generator wartości"), integrowanie i wzajemne poznawanie się grupy, ujawnianie stereotypów lub różnic grupowych, fokusowanie grupy na temacie, grupowe wypracowyanie rankingów czy priorytetów
  • ilustracja / aktywnościowa wizualizacja różnych zjawisk (tradycja, filozofia, demokracja, dialog)

1. Pierwsza wersja gry wartości: "Gra w tradycję", 2006.

Kategorie: aksjologia, wartości, sztuka wyboru