Blog Marcina Skrzypka

Blog Marcina Skrzypka

Gra wartości - Pierwsza wersja gry wartości: "Gra w tradycję", 2006.

 
 
Gra wartości została opracowana w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” przeze mnie na potrzeby warsztatów dla nauczycieli pt. "Czytanie dziedzictwa - Środki Świata" w 2006 roku. Miał to być model działania tradycji i model ludzkiego życia, który można wykorzystać w różnych kontekstach dydaktycznych

.Gra została przeprowadzona trzykrotnie (2 razy na warsztatach i póżniej na innych zajęciach z nauczycielami). Jej karty zostały opracowane jako przykładowe symbole, w formie "demo", bez konkretnego kontekstu tematycznego. Do gry wartości oraz związanej z nią idei tradyucji powróciłem w ramach projekru "Mindware.Technologie dialogu".


           

Przykładowy (pilotazowy zestaw symboli)
oraz diagram pokazujący sposób gry.


Idea: programowanie wartości

Nowe technologie komunikacji i media wykluczają nas z obcowania z tradycją i pamięcią pokoleń, co nazywam t-wykluczeniem – przez analogię do modnego e-wykluczenia. By walczyć z tą patologią, wymyśliłem przenośne „laboratorium tradycji” opisane powyżej jako "Gra wartości - Umysł Globalny”. Funkcjonowanie tradycji opierało się na tym, że każde pokolenie przekazywało kolejnemu, co w życiu najważniejsze. Było to możliwe kiedyś, w czasach stabilnych medialnie. Nie dziś, kiedy to co najważniejsze zalewane jest nieustannie przez to co nowe. Mechanizm kumulowania doświadczenia i wiedzy pokoleń zamarł też dlatego, że doświadczenia poszczególnych grup ludzi oddalają się od siebie jak galaktyki w kosmosie. Jeszcze przed wojną humanista dogadałby się z inżynierem. Dziś nawet humanista z humanistą często się nie rozumie. Dlatego kultywowanie tradycji wymaga dziś osobnych, specjalnie w tym celu wymyślonych metod.

Laboratorium „Umysł Globalny” pozwala w skali szkolnej klasy czy zajęć warsztatowych odtworzyć działanie tradycji poprzez stawianie uczestników zajęć w pierwotnej sytuacji konieczności wyboru tego, co wydaje się nam warte zachowania i skłanianie ich do zadawania fundamentalnego filozoficznego pytania „Dlaczego?” – dlaczego mam poświęcić na coś moje ograniczone zasoby?

Te zasoby symbolizuje kilka kart, które mamy w rękach – to są te przysłowiowe 24 h/dobę, nasza pensja czy przestrzeń życia. Niezależnie, jak bardzo świat się zglobalizuje, ile jeszcze wymiarów dołożą nam do płaskiego ekranu, te nasze podstawowe zasoby radykalnie się nie zmienią. Trzeba więc lepiej dobierać karty. Czy nie przeraża nas, że statystycznie każdy Polak ogląda TV 4 h dziennie? Nadchodzi czas kontemplowania naszej ludzkiej ograniczoności. Ale nie należy się tym smucić. Ograniczenia zmuszają do kreatywności i innowacji.

Opisy gry z lubelskiej "Gazety Wyborczej" (sobota, 17.09.2011)
w ramach dodatku "Mindware. Technologie dialogu"
przez 5 kolejnych tygodni poprzedzającego festiwal
o tej samej nazwie www.mindware.art.pl