Blog Tomasza Czajkowskiego

25. rocznica powstania lubelskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

02.04.2014 22:22:41


25 lat temu (2. kwietnia 1989 roku), około godz. 18, w Seminarium Duchownym w Lublinie ropoczeło się spotkanie kilkunastu osób.


Wśród nich byli m.in.: ks. Mieczysław Brzozowski, Stanisław Węglarz, prof. Tadeusz Baszyński, prof. Jerzy Kłoczowski, Adam Stanowski, Wojciech Samoliński, Ryszard Setnik, Tomasz Przeciechowski.

Na spotkaniu doszło do ukonstytuowania lubelskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, fot. Tomasz Czajkowski

Cele Komitetu to: konsolidacja środowiska opozycyjnego (głównie solidarnościowego), wyłonienie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu oraz zorganizowanie im kampanii wyborczej, monitoring legalności wyborów zaplanowanych na 4 czerwca 1989 roku.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stanisława Węglarza i Janusza Rożka.

Komitety Obywatelskie powstawały wtedy w całej Polsce.

Z okazji tej rocznicy opublikowana została w "Gazecie w Lublinie" rozmowa z Tomaszem Przeciechowskim, sekretarzem lubelskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarnośc".