Edukacja. Historia. Pamięć.

20.11.2014: Zwiedzanie wystawy przez uniwersytet trzeciego wieku

23.02.2015 16:49:09


W ramach stałej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" gościł na wystawie słuchaczy uniwersytetu.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy ośrodka oraz przewodnicy z naszej Pracowni Edukacji.


W ramach wizyty w ośrodku słuchacze uniwersytetu:

  • zwiedzali wystawę, będącą stałą eksopzycją ośrodka Lublin. Pamięć Miejsca
  • wzięli także udział w prezentacji działań ośrodka w zakresie szeroko pojętej kutlury cyfrowej.