Edukacja. Historia. Pamięć.

22-23.03.15: Seminarium "Odwiedzanie Miejsc Pamięci - Znaczenie edukacyjne i zadania"

26.03.2015 15:30:04


Seminarium odbyło się w Muzeum Auschiwtz-Birkenau w Oświęcimiu. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ośrodka Rozwoju Edkucaji i Instytutu Yad Vashem. Wzięło w nim udzial ponad stu nauczycieli z całej Polski oraz koorydnatorzy regionalni (wojewódzcy) ORE programu "Zachować Pamięć. Kultura i hitoria dwóch narodów", zajmujący się pracą edukacyjną w obszarze pamięci.

Z naszej Pracowni Edukacji wzięły udział w seminarium Izabela Czumak, Magda Dziaczkowska i Agnieszka Zachariewicz.

 

Żródło: ORE

 


W ramach seminarium odbyło się:

  • wizyta w synagodze w Oświęciumiu
  • wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau

- Blok 27 - znajdująca się w nim wystawa przygotowana przez Instytut Yad Vashem
- Blok 2 i 3 - znajdujące się w nich wystwy rosyjska i węgierska

  • wizyta na cmentarzu w Brzeszczach, pierwszym miejscu pochówku więźniów Auschwitz, którzy zginęli w Marszu Śmierci po wyzwoleniu obozu.

 

koordynatorzy projektu:

Ewa Bobińska ORE
Orit Margaliot Yad Vashem
Alex Dancyg Yad Vashem
Andrzej Kacorzyk Muzeum Auschwitz-Birkenau
Marta Berecka Muzeum Auschwitz-Birkenau
Tomasz Kobylański Muzeum Auschwitz-Birkenau

 

>> Relacja z seminarium na stronie ORE