Edukacja. Historia. Pamięć.

24.03.2015 - Marsz Pamięci w rocznicę likwidacji żydowskiej Ochronki

13.05.2015 16:27:42


Od kilkunastu lat, w dniu 24 marca (prawdopodobna data likwidacji Ochronki) Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje Marsz Pamięci przypominający o losie żydowskich dzieci. We wtorek  24 marca 2015 roku, w 73. rocznicę likwidacji Ochronki, zaprosiliśmy mieszkańców Lublina, młodzież i dorosłych, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu upamiętniającym los najmłodszych ofiar Holokaustu.
 
 
 
Budynek, w którym znajdowała się żydowska ochronka, ul. Grodzka 11, Lublin.

HARMONOGRAM:

12.00 - multimedialna prezentacja historyczna przedstawiającą kontekst upamiętnianego wydarzenia (Brama Grodzka, sala czarna)
13.00 - Marsz Pamięci spod budynku dawnej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11 (dzisiejszy Młodzieżowy Dom Kultury “Pod Akacją”) na Tatary. Marsz Pamięci połączony był z działaniem performatywnym, w ramach którego uczestnicy zanieśli symbolizujące indywidualną pamięć - kamienie na miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek.

WYSTAWA "MALI ANIOŁOWIE"

Jak co roku można było zobaczyć wystawę "Mali Aniołowie", poświęconą upamiętnieniu tragicznej śmierci dzieci żydowskich z Ochronki przy ul. Grodzkiej 11. Kuratorem wystawy była p. Jolanta Niedzińska.
Wystawa prezentowana była w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul. Hutnicza 20.

 

W tegorocznym upamiętnieniu wzięli udział uczniowie ze szkół:

Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego
IV LO im. S. Sempołowskiej
Jolanta Nidzińska - kuratorka wystawy "Mali Aniołowie (Filia nr 3 MBP)
W wydarzeniu wziął udział także Świadek rozstrzelania dzieci, pan Marian Sobczyk.

 
Dziękujemy!