Edukacja. Historia. Pamięć.

11.05.2014 - 25 lat naszej działalności. Projekt "Lublin. 43 tysiące"

22.05.2015 15:13:34


25 lat temu grupa zapaleńców weszła do opuszczonej ruiny jaką wtedy była Brama Grodzka. Dokładnie 11 maja 1990 roku o godzinie 17.00 odbyła się tu pierwsza premiera Teatru NN - „Wędrówki niebieskie”. W tym czasie Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane, a Teatr zamienił się w Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powstało tu ważne  miejsce pamięci i żywy ośrodek kultury.

 

Pracownia Edukacji i Animacji Brama, razem z kolegami i koleżankami z innych działów Ośrodka, zaangażowana jest w realizację projektu "Lublin. 43 tysiące", a tym samym tworzenie nowej części wystawy. Gromadzi informacje o jednostkowych osobach, które następnie przetwarza tak, by mogły stać się częścią wystawy, opracowuje dokumenty archiwalne i informacje, przekazywane przez potomków dawnych mieszkańców Lublina.

 

http://teatrnn.pl/kalendarium/sites/default/files/imce/4/25_lat_tnn_co.jpg


Projekt „Lublin. 43 tysiące” dedykowany mieszkającej tu kiedyś społeczności żydowskiej. Miasta Żydowskiego i jego mieszkańców już nie ma, zniknęły ulice, domy, synagogi. W roku 1939, jeszcze przed wybuchem wojny, został sporządzony powszechny spis ludności Lublina. Wykazał on, że w mieście żyje 43 tysiące Żydów. Nikt wtedy nie przypuszczał, że wkrótce dojdzie do Zagłady i cała ta społeczność przestanie istnieć. 

 
Dlatego tak ważne jest uzmysłowienie sobie, że za tą liczbą kryje się 43 tysiące twarzy, 43 tysiące imion i nazwisk, że byli to mężczyźni, kobiety i dzieci, że każdy z nich urodził się w konkretnym dniu i roku i że mieszkał w konkretnym domu, mającym swój adres. 
 
 
 
 
 
Organizatorzy Zagłady chcieli aby wszelka pamięć o ich ofiarach zginęła. Nie wystarczyło im skazanie Żydów na śmierć, chcieli ich również zepchnąć w otchłań niepamięci. Miały na zawsze zniknąć wszystkie ślady tego, że tu żyli. Każdy dokument będący tego świadectwem miał być zniszczony. 
 
Tej totalnej idei wymazania wszelkich śladów istnienia po tysiącach ludzi, tej ciemnej utopii wyrastając z samego jądra zła, przeciwstawiamy zupełnie inną utopię, równie totalną.
 
Projekt ten nazwaliśmy „Lublin. 43 tysiące”. Ta nazwa w sposób symboliczny odwołuje się do liczby Żydów mieszkających w 1939 r. w Lublinie. W jego ramach chcemy ocalić pamięć o każdym z mieszkańców Miasta Żydowskiego. Chcielibyśmy odnaleźć nazwiska tych osób i zrekonstruować na tyle ile jest to możliwe ich losy. Dlatego też każdej z osób przypisaliśmy teczkę, w której znajdą się wszystkie odnalezione przez nas o niej informacje. W przestrzeni Bramy Grodzkiej umieściliśmy 43 tysiące takich teczek.