Edukacja. Historia. Pamięć.

19.09.2015 - "Edukacja w miejscach pamięci". Szkolenie

18.09.2015 13:48:38


Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował szkolenie pt. “Edukacja w miejscach pamięci”. 
Szkolenie objęło  zagadnienia z obszaru edukacji w miejscach pamięci oraz edukacji w tym zakresie na przykładzie działań Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, w tym naszej Pracowni.
 
 
 
Edukacja w miejscach pamięci:
 • czym jest “miejsce pamięci”;
 • praca z młodzieżą przed i po wizycie w miejscu pamięci;
 • edukacja w miejscach pamięci - byłych obozach zagłady;
Oferta edukacyjna Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”:
 • praca projektowa w obszarze edukacji w miejscach pamięci; 
 • działania artystyczne i edukacyjne wokół historii lubelskich Żydów (scenariusze warsztatów edukacyjnych i zajęć w przestrzeni miejskiej);
 • program spotkań polsko-żydowskich dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Szkolenie skierowane jest do:
 • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina i Lubelszczyzny zainteresowanych pracą w obszarze pamięci;
 • nauczycieli i edukatorów zainteresowanych współpracą z Ośrodkiem “Brama Grodzka - Teatr NN” w obszarze żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny.

Program szkolenia “Edukacja w miejscach pamięci”:
 
9.00 - 9.30 Wprowadzenie
9.30 - 10.45 Oprowadzanie po wystawie “Lublin. Pamięć Miejsca” 
10.45 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 11.45 Edukacja w miejscach pamięci - byłych obozach zagłady. Majdanek - Bełżec - Sobibór, Ewa Koper, Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
11.45 - 12.00 Pytania
12.00 - 12.45 Prezentacja oferty edukacyjnej Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”
 • Wystawy
 • Działania stałe upamiętniające społeczność żydowską
 • Warsztaty / scenariusze zajęć
 • Spotkania młodzieży polsko-żydowskiej
 • Przedstawienia Teatru NN
 • Spotkania i prezentacje w Bramie
12.45 - 13.00 Pytania
13.00 - 14.00 przerwa na lunch 
14.00 - 15.00 Grupy dyskusyjne 
15.00 - 16.30 Gra miejska na terenie byłej dzielnicy żydowskiej  “W poszukiwaniu nieistniejącego miasta” 
16.30 - 17.00 Podsumowanie szkolenia 
 
Szczegółowe informacje:
Izabela Czumak
izabela@tnn.lublin.pl
81 532 58 67
 
 
 
 
Relacja foto ze szkolenia