Laboratorium NN

Kim jesteśmy? Co robimy?

24.09.2012 14:50:09


Głównym celem Laboratorium jest opowiadanie o kulturze, historii i dziedzictwie wielokulturowego Lublina. W tym celu wykorzystujemy nowe media i nowe technologie.


W naszej pracy chcemy budować innowacyjne narracje internetowe, które będą trafiały do wrażliwości internautów. Według Edwina Bendyka, dziennikarza Polityki:
"Ośrodek zajmuje się historią w sposób nie sentymentalny, stosując najnowocześniejsze narzędzia, z wyrafinowanymi technikami cyfrowymi. To nie tylko rekonstrukcja, upamiętnianie, lecz także aktywna praca pamięci polegająca na tłumaczeniu zapomnianych symboli i treści na nowy język i nową, wielomedialną wrażliwość mieszkańca współczesności."
/Fragment bloga Edwina Bendyka "Antymatrix" z dnia 16.11.2011/

Laboratorium Nowe Media zaczęło funkcjonować w strukturze Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" 1 stycznia 2009 roku.
Głównym zadaniem Laboratorium jest funkcjonowanie portalu internetowego teatrnn.pl. Składa się on z:

  • strona informacyjna o ośrodku;
  • Kalendarium - zawierającego opis ponad 1400 wydarzeń z historii ośrodka;
  • Biblioteka Multimedialna, w której można znaleźć ponad 2700 obiektów cyfrowych tj. książki artykuły, filmy, nagrania dźwiękowe, materiały ikonograficzne;
  • Leksykon Lublin - zawierającego ponad 2500 haseł multimedialnych dotyczących Lublina i regionu lubelskiego;
  • Przewodniki Lublin 2.0 - interaktywnych, multimedialnych aplikacji internetowych za pomocą, których można zwiedzać Lublin i Lubelszczyznę;
  • Latarnia Lublin - wirtualnego centrum edukacji i animacji. 

Kluczowym elementem portalu teatrnn.pl  jest „Leksykon Lublin”. Serwis wyrósł z projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”, w ramach którego w 2003 roku powstał pierwszy tematyczny portal internetowy dotyczący dziedzictwa kulturowego regionu funkcjonujący pod nazwą: „Wirtualna Biblioteka Lublina i regionu lubelskiego”. Kolejnym etapem był 2005 rok, kiedy uruchomiliśmy serwis „Lublin. Pamięć Miejsca”, przekształcony w obecny „Leksykon Lublin”.

Zespół:
Agnieszka Jarmuł
Łukasz Kowalski               
Karolina Kryczka               
Emil Majuk    
Kamil Pręciuk         
Tadeusz Przystojecki                   
Barbara Zarosińska               
Joanna Zętar 
 


Kategorie: nowe media, Historia, www