Edukacja. Historia. Pamięć.

Warsztaty dla moderatorów i moderatorek spotkań polsko-izraelskich

11.12.2012 09:43:11


Co roku szkolimy grupę osób chcących prowadzić spotkania polsko-izraelskie w lubelskich szkołach. W ramach ostatniego szkolenia wprowadziliśmy jednak pewną innowację - w szkoleniu wzięli nie tylko udział edukatorzy i edukatorki, ale również młodzież.


 

Doszliśmy do wniosku, że to właśnie młodzież powinna prowadzić takie spotkania, aktywnie włączając się w ich przygotowania. Jak dotąd, udało nam się przeszkolić ucznennice i uczniów z kilku szkół na Lubelszczyźnie. W ostatnim przygotowaniu udział wzięły szkoły z Lublina (VIII LO im. Zofii Nałkowskiej, Liceum Śródziemnomorskie) oraz Ryk (I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie).

 

 


Kategorie: Warsztaty, Materiały edukacyjne, Polsko-żydowskie spotkania młodzieży