Blog Tomasza Czajkowskiego

Zofia Nałkowska o historii mówionej

24.11.2012 23:19:52


1954


Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie, przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu, i w śpiewie.


Kategorie: powiedzieli o historii mówionej