Blog Marcina Skrzypka

Blog Marcina Skrzypka

Lublin-Radzyń: "Kto gra o przestrzeń Radzynia?"

13.09.2011 13:50:43


Artykuł opisujący użyteczność partycypacji społecznej w Radzyniu na przykładzie lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni.


Elżbieta Kowalik, "Kto gra o przestrzeń Radzynia?"

http://iledzisiaj.pl/index.php/aktualnosci/2341-kto-gra-o-przestrzen-radzynia.html


Kategorie: kultura przestrzeni