Blog Tomasza Czajkowskiego

Historia mówiona Lwowa

27.12.2012 08:59:26


Celem projektu jest zebranie relacji mieszkańców Lwowa o ich życiu w mieście, a także, za pomocą tych relacji, prześledzenie zmian, których zaznały konkretne ulice i części Lwowa.


Projekt realizowany przez  Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

http://www.lvivcenter.org/pl/researchprojects/project/?ci_projectid=10


Kategorie: znalezione w sieci, Lwów