Blog Tomasza Czajkowskiego

Stara strona programu Historia Mówiona idzie do lamusa

27.12.2012 09:35:02


20 grudnia 2012 ze strony głównej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" znikła strona Programu Historia Mówiona 


W jej miejsce, tymczasowo, wstawiony został aktualny opis Programu Historia Mówiona.

Stara strona dostępna jest pod adresem www.historiamowiona.tnn.pl

A tak wygląda projekt nowej strony głównej Programu. Prace nad wdrożeniem jej w życie trwają...