Blog Tomasza Czajkowskiego

Grodzka 19

22.01.2013 14:55:30


W jaki sposób zdobywamy kontakty do naszych rozmówców?

Trzeba być czujnym. Czasem wystarczy zadać jedno pytanie.


Napisal do nas Pan T.B. Na stronie http://www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=25320&dirids=1 w relacji Mieczysława Wójcika znalazł wspomnienia o swoim dziadku, który mieszkał przy ulicy Grodzkiej 19 w Lublinie. Kamienica ta położona jest tuż obok Bramy Grodzkiej.

 

Widok na Bramę Grodzką i kamienicę Grodzka 19 (po prawej), 22.01.2013, fot. Tomasz Czajkowski

Dziadek zmarł rok po jego urodzeniu, ma tylko jedno zdjęcie z nim. Wspomnienia pokazał swojej mamie. Oboje byli bardzo wzruszeni.

Moje pytanie, które zadałem Panu T.B.: czy żyje ktoś z rodziny, kto mieszkał w tej kamienicy?

Tak. Żyje i mieszka w Lublinie matka Pana T.B. Zgadza się na spotkanie i rozmowę. Dzwonię. Okazuje się, że mieszkała tam przez 14 lat, od 1946 do 1960 roku. Pamięta swoich sąsiadów, pamięta najbliższe otoczenie, szkołę, pamięta, że na Bramę jeszcze po wojnie mówiono „Żydowska”.

W najbliższym czasie spotkam się z Panią B. Wysłucham Jej opowieści o Grodzkiej 19, o Starym Mieście, ale także o ulicy Sławińskiego (wtedy, teraz – Niecałej), gdzie później mieszkała.


Kategorie: Z notatnika zbieracza opowieści