znalezione w sieci

Historia mówiona Ełku

Powojenna historia Ełku w oczach jego mieszkańców

Historia mówiona Lwowa

Celem projektu jest zebranie relacji mieszkańców Lwowa o ich życiu w mieście, a także, za pomocą tych relacji, prześledzenie zmian, których zaznały konkretne ulice i części Lwowa.

Pamięć, która trwa

Fundacja została założona aby utrwalać pamięć o wspólnej historii Polaków i Żydów.

Reportaż z miedzywojennej Polski

Znany amerykański magazyn „Life”, który ukazywał się od 1883 do 2007 roku, udostępnił swoje archiwa w „Google Books”. Z fotoreportażu o Polsce, zamieszczonego w „Life”  29 sierpnia 1938 roku, wyłania się nieco inny kraj, niż ten, który mitologizujemy jako II RP.

Holocaust: ignorowana rzeczywistość

artykuł Timothy Snydera

Klimat dźwiękowy miasteczka czasów II Rzeczypospolitej

fragment artykułu Grzegorza Miliszkiewicza

Historycy wobec metody oral history

Przegląd polskiej literatury naukowej

artykuł Izabelli Lewandowskiej

Pamięć Narodu

Memory of Nations

Polscy Sprawiedliwi

przywracanie pamięci

Zbąszyń 1938

Projekt upamiętniajacy tragiczne wydarzenia z 1938 roku. W końcu października 1938 roku w wyniku akcji władz niemieckich tzw. Polenaktion z terenu II Rzeszy deportowani zostali Żydzi posiadający polskie paszporty. Brutalnie, wygnano kilkanaście tysięcy ludzi, pozwalając na zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy oraz 10 marek. Do Zbąszynia (granicznego wtedy miasteczka na zachodzie Wielkopolski) od 28 października 1938 roku dotarło około 9 tysięcy Żydów siłą przepchniętych przez granicę.

Subskrybuje zawartość