znalezione w sieci

Apokryf ruski

Otwarte ukraińskie zasoby naukowe

Muzeum warszawskiej Pragi

m.in. mapa wspomnień

Podgórze

Historia mówiona krakowskiej dzielnicy Podgórze

Pamięć Bygdoszczan

Archiwum „Pamięć bydgoszczan” gromadzi wspomnienia i relacje mieszkańców Bydgoszczy oraz osób związanych z miastem. Uzupełnieniem bazy są dokumenty i fotografie archiwalne oraz ich kopie zgromadzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Historia mówiona w krajach postkomunistycznych

artykuł Dobrochny Kałwy

Korzenie Siekierek

Historia pisana losami rodzin

Śląskie Archiwum Historii Mówionej

Projekt realizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Pamiątka rodzinna

Na starych fotografiach ludzie się nie uśmiechali

Ogniwa

Program edukacji międzygeneracyjnej

Muzea wspomnień

Historia mówiona - muzea pełne nagrań

Subskrybuje zawartość