Lwów

Historia mówiona Lwowa

Celem projektu jest zebranie relacji mieszkańców Lwowa o ich życiu w mieście, a także, za pomocą tych relacji, prześledzenie zmian, których zaznały konkretne ulice i części Lwowa.

Subskrybuje zawartość