partycypacja

Prezentacja "Od kultury do partycypacji"

Krótka historia rozwoju zaangażowania społecznego w Lublinie pod kątem kultury przestrzeni i ESK przygotowana na spotkanie Komisji Kultury Związku Miast Polskich, które odbyło się 16.11.2011 w lubelskim Trybunale.

Subskrybuje zawartość