kultura szeroka

5 dróg do pomyślności

Sektor kultury jest źródłem istotnych czynników podnoszenia jakości życia. Czynniki te opisano w podsumowaniu badań przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiego rządu (Foresight Mental Capital and Wellbeing, UK Government Office for Science 2008). Przekrojowe badania naukowe w zakresie zdrowia publicznego, medycyny i socjologii potwierdziły, że ludzie, którzy stosują się do tych zasad cieszą się obiektywnie lepszym samopoczuciem, są zdrowsi i żyją dłużej. Działalność kulturalna realizuje te zasady w praktyce, dlatego rozwój kultury może uczynić miasta lepszymi do życia. [Ewa Kipta]

Subskrybuje zawartość