aksjologia

Pierwsza wersja gry wartości: "Gra w tradycję", 2006.

Gra wartości została opracowana w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” przeze mnie na potrzeby warsztatów dla nauczycieli pt. "Czytanie dziedzictwa - Środki Świata" w 2006 roku. Miał to być model działania tradycji i model ludzkiego życia, który można wykorzystać w różnych kontekstach dydaktycznych

.

Subskrybuje zawartość